wordki.pl - nauka słówek
#1
realityrzeczywistość
informativepouczający, bogaty w informacje
coexistencewspółistnienie
reductionobniżka, zniżka
inequalitynierówność
expectationsoczekiwania
containszawierać
disturbingniepokojący
governmentrzad
extensiveobszerny
irrelevantnieistotny
sensiblerozsądny
memorablepamiętny
harmfulszkodliwy
protectiveochronny
resemblancepodobieństwo
competitorkonkurent
disqualifiedwykluczony
denialzaprzeczenie
favourablełaskawy, korzystny
investmentinwestycja
wisdommądrość
demandingwymagający
valuablewartościowy
uselessbezużyteczny
excitementpodniecenie
competitionrywalizacja
pleasureprzyjemność
possessionposiadanie
residencerezydencja
usagezwyczaj , sposób życia, użycie