wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ G CZ.1
autor: Delete
Anterior surface of right or left kidneyPowierzchnia przednia nerki prawej lub lewej
Posterior surface of right or left kidneyPowierzchnia tylna nerki prawej lub lewej
Superior pole of right or left kidneyBiegun górny nerki prawej lub lewej
Inferior pole of right or left kidneyBiegun dolny nerki prawej lub lewej
Lateral border of right or left kidneyBrzeg boczny nerki prawej lub lewej
Medial border of right or left kidneyBrzeg przyśrodkowy nerki prawej lub lewej
Hilum of right or left kidneyWnęka nerkowa prawej lub lewej
Renal sinus of right or left kidneyZatoka nerkowa nerki prawej lub lewej
Renal fascia of right or left kidneyPowięź nerkowa nerki prawej lub lewej
Perireral fat capsule of right or left kidneyTorebka tłuszczowa nerki prawej lub lewej
Fibrous capsule of right or left kidneyBłona włóknista torebki włóknistej nerki prawej lub lewej
Renal cortex of right or left kidneyKora nerkowa nerki prawej lub lewej
Renal medulla of right or left kidneyRdzeń nerkowy nerki prawej lub lewej
Renal column of right or left kidneySłup nerkowy nerki prawej lub lewej
Renal pelvis of right or left kidneyMiedniczka nerkowa nerki prawej lub lewej
Minor calix of right or left kidneyKielich nerkowy mniejszy nerki prawej lub lewej
Major calix of right or left kidneyKielich nerkowy większy nerki prawej lub lewej
Abdominal part of right or left ureterCzęść brzuszna moczowodu prawego lub lewego
Pelvic part of ureterCzęść miedniczna moczowodu prawego lub lewego
Apex of urinary bladderSzczyt pęcherza moczowego
Body of urinary bladderTrzon pęcherza moczowego
Fundus of urinary bladderDno pęcherza moczowego
Neck of urinary bladderSzyjka pęcherza moczowego
Right or left ureteric orificeUjście moczowodu prawego lub lewego
Male or female urethraCewka moczowa męska lub żeńska
Male or female internal urethral orificeUjście wewnętrzne cewki moczowej męskiej lub żeńskiej