wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ G CZ.2
autor: Delete
Rectal ampulla of rectumBańka odbytnicy
Anal canal of rectumKanał odbytu
Anal column of rectumSłup odbytniczy
Prostate glandGruczoł krokowy
Right or left seminal vesiclePęcherzyk nasienny prawy lub lewy
Right or left testisJądro prawe lub lewe
Right or left ductus deferensNasieniowód prawy lub lewy
Right or left spermatic cordPowrózek nasienny prawy lub lewy
Head, body and tail of right or left epididymisGłowa, trzon i ogon prawego lub lewego najądrza
ScrotumMoszna
Root of penisNasada prącia
Body of penisTrzon prącia
Glans penisŻołądź prącia
Prepuce of penisNapletek prącia
Deep dorsal vein of penisŻyła grzbietowa prącia
External urethral orificeUjście zewnętrzne cewki moczowej męskiej
Right or left medial surface of ovaryPowierzchnia przyśrodkowa prawego lub lewego jajnika
Lateral surface of right or left ovaryPowierzchnia boczna prawego lub lewego jajnika
Free border of right or left ovaryBrzeg wolny prawego lub lewego jajnika
Mesovarian border of right or left ovaryBrzeg krezkowy prawego lub lewego jajnika
Tubal extremity of right or left ovaryKoniec jajowodowy prawego lub lewego jajnika
Uterine extremity of right or left ovaryKoniec maciczny prawego lub lewego jajnika
Tunica albuginea of right or left ovaryBłona biaława prawego lub lewego jajnika
Ovarian cortex of right or left ovaryKora prawego lub lewego jajnika
Ovarian medulla of right or left ovaryRdzeń prawego lub lewego jajnika
Ligament of right or left ovaryWięzadło właściwe prawego lub lewego jajnika
Right or left mesovariumKrezka prawego lub lewego jajnika
Right or left suspensory ligament of ovaryWięzadło wieszadłowe prawego lub lewego jajnika
Right or left ovarian fossaDół jajnikowy prawy lub lewy
Infundibulum, fimbriae, ampulla and isthmus of right or left uterine tubeLejek, strzępek, bańka i cieśń prawego lub lewego jajowodu