wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ G CZ.3
autor: Delete
Abdominal ostium of right or left uterine tubeUjście brzuszne prawego lub lewego jajowodu
Right or left mesosalpinxKrezka prawego lub lewego jajowodu
Body, fundus and isthmus of uterusTrzon, dno i cieśń macicy
Vaginal and supravaginal part of cervixCzęść pochwowa i nadpochwowa szyjki macicy
Right or left border of uterusBrzeg macicy prawy lub lewy
Vesical surface of uterusPowierzchnia pęcherzowa macicy
Intestinal surface of uterusPowierzchnia jelitowa macicy
Cervical canal of uterusKanał szyjki macicy
Internal os of uterusUjście wewnętrzne macicy
External os of uterusUjście zewnętrzne macicy
PerimetriumOmacicze
Right or left broad ligament of uterusWięzadło szerokie macicy prawe lub lewe
Right or left parametriumPrzymacicze prawe lub lewe
Right or left mesometriumKrezka macicy prawa lub lewa
Right or left round ligament of uterusWięzadło obłe macicy prawe lub lewe
Recto-uterine foldFałd odbytniczo-maciczny
Vesico-uterine foldFałd pęcherzowo-maciczny
Recto-uterine pouchZagłębienie odbytniczo-maciczne
Vesico-uterine pouchZagłębienie pęcherzowo-maciczne
Recto-vesical pouchZagłębienie odbytniczo-pęcherzowe
Anterior, lateral (right or left), posterior part of vaginal fornixSklepienie przednie, boczne (prawe lub lewe) i tylne pochwy
Mons pubisWzgórek łonowy
Right or left labium majus pudendiWarga sromowa większa prawa lub lewa
Right or left labium minus pudendiWarga sromowa mniejsza prawa lub lewa
ClitorisŁechtaczka
External urethal orificeUjście zewnętrzne cewki moczowej żeńskiej
Right or left testicular arteryTętnica jądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian arteryTętnica jajnikowa prawa lub lewa
Right or left testicular veinŻyła jądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian veinŻyła jajnikowa prawa lub lewa
Levator aniMięsień dźwigacz odbytu
Right or left coccygeus muscleMięsień guziczny prawy lub lewy
Obturator internus muscleMięsień zasłaniacz wewnętrzny
Piriformis muscleMięsień gruszkowaty
Obturator canalKanał zasłonowy