wordki.pl - nauka słówek
Postpartum depression
autor: Ewelina
baby blues- przygnębienie poporodowe
troubling thoughts- niepokojące myśli
previous history of depression- poprzednia historia depresji
hormonal shifts- zmiany hormonalne
recover completely- powrócić do pełni zdrowia
primary care doctor- lekarz pierwszego kontaktu
expected durationprzewidywany czas trwania
postpartum depression- depresja połogowa
common- pospolity
affect- atakować
emotionally sensitive- emocjonalnie wrażliwy
tend tomieć zwyczaj
interfere- przeszkadzać
go awayznikać
hopeless- zrozpaczony
guilty- winny
worthless- bezwartościowy
unable to- niezdolny
cases- przypadki
overwhelmed- przytłoczone
anxious- niepokojący
persistent- uporczywy
troublekłopot
compulsivenałogowy
troubled marriagemałżeństwo przeżywające trudności
supportive- wspierający, pomocny
family member- członek rodziny
infant- noworodek
economic resources- źródła ekonomiczne
recognize- rozpoznawać
postpartum psychosis- psychoza poporodowa
altered perceptionszmienione postrzeganie
false beliefs- fałszywe przekonania
possessed- opętany
devildiabeł
commonly- powszechnie
freelyswobodnie, bez przeszkód
feel down- być przygnębionym
quality of life- jakość życia
physicians- doktor, lekarz
develop- rozwijać się
indecisiveness- niezdecydowanie
poorkiepski, biedny
fatigue- zmęczenie
beyondpoza, ponad
exhaustion- wyczerpanie, zmęczenie
agitated- zdenerwowany, poruszony
falling asleep- zaśnięcie
appetiteapetyt
pleasure- przyjemność
burdened- obciążony
irritabledrażliwy
worthless- bezwartościowy
hopeless- beznadziejny, rozpaczliwy
responsibilities- obowiązki, odpowiedzialność
carry out- wykonywać, realizować
welfare- dobrobyt
compulsion- przymus
obsession- obsesja, natręctwo
anxious- zatroskany
crying spell- płaczliwy okres
tearfulness- płaczliwy, wypełniony łzami
embarrassed- zażenowany
treatable- uleczalny
unaware- nieświadomy
treatment- leczenie
seek- dążyć, szukać
fewer- mniej, mało, niewiele
social interactions- interakcje społeczne
managing- zarządzanie
subtle- subtelny, delikatny
shifts- zmiany
perhaps- być może, może
occur- występować
significant swings- znaczące wahania
mood problems- problemy z nastrojem
contribute- przyczyniać się
assume- przypuszczać
associate- kojarzyć
improving- poprawiający się
refer sb to sthkierować kogoś do
antidepressant- lek przeciwdepresyjny
further- dalsza
evaluationocena
underactive thyroidniedoczynność tarczycy
within- w ciągu
decreasezmniejszenie, spadek
motherhood- macierzyństwo
bring- przynosić
day-to-day- codzienny, co dzień
underestimate- nie doceniać
clear out- wynieść się, zmyć się
hesitate- zawahać się
combat- zwalczać, walczyć
discuss- dyskutować, omawiać
trade-off- kompromis, wymiana
exhibiting- okazywanie
medical attention- pomoc, opieka lekarska
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)- selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny
fluoxetine- fluoksetyna
find out- dowiadywać się
contribute- przyczyniać się
prevalence- częstość występowania
onset of- pojawienie się, początek
especially- zwłaszcza, szczególnie
supportwspierać
provenudowodniony, potwierdzony
techniques- metody
benefits- korzyści
assess- oceniać
feed- karmić
dosedawka
depending- w zależności od czegoś
breast milkmleko mamy
concentration- stężenie
variation in something- różnica w czymś
breastfeeding- karmienie piersią
past treatments- dotychczasowe leczenie
influence- wpływ, oddziaływanie
venlafaxine- wenlafaksyna
serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)- inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny