wordki.pl - nauka słówek
Clinical guidelines for hygiene measures during labour
autor: Ewelina
perineum- krocze
puerperal sepsis- sepsa połogowa
adhere- stosować się do zasad
obstetricians- położnicy
dressings- opatrunki
borne- przenoszony
peel offzdejmować
episiotomy- nacięcie krocza
provide- zapewnić
bare-below the elbows- nic powyżej łokcia
beddingpościel
urethral catheterisation- cewnikowanie
clinical waste- odpady
thorough- dokładny
single-use- jednorazowy
guidance- wskazówki
apply to sthdotyczyć kogoś
leading- główny
maternal mortality- umieralność okołoporodowa mam
therefore- dlatego
blood-borne- krwiopochodny
increasingly- coraz bardziej, częściej
caregiver- opiekun
clinical areas- strefa kliniczna
prior- wcześniejszy
abdominal examination- badanie brzucha
vaginal examination- badanie przez pochwę
non-sterile gloves- niesterylne rękawiczki
perform- wykonywać
instrumental delivery- poród kleszczowy
sterile gloves- sterylne rękawiczki
clean- czysty
wear- mieć na sobie
removezdjemować
put sth on- zakładać coś
dispose- umieszczać
visibly-wyraźnie
soiled- pobrudzony
tap water- bieżąca woda
sterile packs- sterylne kompresy
gown- fartuch
vulvar- sromowy
judgement- ocena, rozsądek