wordki.pl - nauka słówek
nieregularne part 1
autor: a4ry
be was/were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunrozpoczynać
bet bet betzakładać się
bite bit bittengryźć
blow blew blowndmuchać
break broke brokenłamać, psuć się
bring brought broughtprzynosić
build built builtbudować
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
deal dealt dealtzajmować się