wordki.pl - nauka słówek
Hospital infections
autor: Ewelina
transmitting infections- przenoszenie infekcji
touching surface- dotykać powierzchni
infection control measure- środek kontroli infekcji
transfer an organism on to somebody else- przenieść organizm na kogoś innego
decontaminate appropriately- odkazić odpowiednio
burns units- oddział oparzeń
particularly susceptible to infections- szczególnie podatny na infekcje
a patient in a bay- pacjent w śluzie
a policy called bare below the elbows- reguła zwana nic poniżej łokci
to transmit onwards other infection- przekazać infekcje dalej
wipes- chusteczki
bed occupancy rates- ilość zajętych łóżek
turnover in hospitals- rotacja w szpitalu