wordki.pl - nauka słówek
Kolokwium angielski 11-06-2018 cz.3
autor: Delete
anemiaanemia
coughkaszel
fevergorączka
hemorrhagekrwawienie
nauseanudności
symptomobjawy
syndromesyndrome
antibodyprzeciwciało
immunityodporność
infectioninfekcja
pathogen (germ)patogen, zarazek
vaccineszczepionka
addictiveuzależniający
contraindicationprzeciwskazanie
overdosedawka śmiertelna
narcoticnarkotyk
prescriptionrecepta
acuteostry
chronicchroniczny
curekuracja
severityciężkość, powaga
to affectoddziałowywać
recurrencenawrót
outcomewynik/rezult
postnasal dripkapiący tylny nos xd
contagiouszaraźliwy
course of the illnessprzebieg choroby
curable/incurableuleczalny/nieuleczalny
tentative diagnoseswstępna diagnoza
bearableznośny
persistentnatarczywy
indigestionniestrawność
dysenteryczerwonka
head injuriesuszkodzenia, zranienia głowy
thick mucusgęsty śluz
sputumplwocina
ailmentdolegliwość
faintingomdlenie
dizzinesszawroty głowy
fatiguezmęczenie
intestinal disorderszaburzenia jelitowe
influenzagrypa
inner-ear disorderszaburzenia ucha wewnętrznego
sweatingpocenie się
itchingswędzenie
insect bitesukąszenia owadów
skin irritationpodrażnienie skóry
variousróżne
indicateświadczyć
reye's syndromesyndorm reye'a
in orderw kolejności
protozoapierwotniaki
breakdown of tissues or organsawaria tkanek /organów
hormonal disordershormonalne zaburzenia
occupational diseaseschoroby zawodowe
immunological diseaseschoroby immunologiczne
iatrogenic disorderchoroba jatrogenna
idiopathic diseasechoroba idiopatyczna
to resistsprzeciwić się
acquired immunitynabyta odporność
mucous membranebłona śluzowa
harmlessnieszkodliwa
to interfereingerować
disease-fighting chemicalschorobo-walczące chemikalia
to exposureeksponować
plazma cellskomórki plazmatyczne
artificiallysztucznie, nienaturalnie
mannersposób
periodicallyokresowo
booster shotswzmacniająca dawka
once swallowedjedno połknięcie
process of trial and errormetoda prób i błędów
currently availableaktualnie dostępne
potentmocny, silny
to bring rapid improvementprzynieś natychmiastową poprawę