wordki.pl - nauka słówek
Kolokwium angielski 11-06-2018 cz.4
autor: Delete
streptomycinstreptomycyna
obtaineduzyskany
derivedwywodzący się
comaśpiączka
excessive amountsnadmierne dawki (sumy)
excessnadmiar, nadwyżka
to requirepotrzebować
inflammationstan zapalny
valuablecenny,wartościowy
blood-thinning propertieswłaściwości rozrzedzające krew
common coldprzeziębienie/nieżyt nosa
contraindicatedprzeciwwskazany
suspected ofpodejrzany o
contributoryudziałowiec
acetaminophen - Tylenolacetaminofen- Tylenol
decongestantśrodek udrożniający górne drogi oddechowe
decreasezmniejszyć
garglingpłukanie gardła
lozengestabletki do ssania
to sootheukoić
over-the-counterbez recepty
laxativesśrodki przeczyszczające
constipationzaparcie
tranquilizersśrodki uspakajające
sedativesśrodki usypiające
pep pills (stimulants)środki pobudzające, stymulanty
to handletraktować
radiation therapyradioterapia
recommendationszalecenia
increasingrosnący, nasilający się
alteringzmieniający się
decreasing workloadmalejące obciążenie pracą
sophisticatedwyrafinowany
debilitatingosłabiające, działanie destrukcyjne
to requirewymagać
increasezwiększenie
expectationsoczekiwania
over the hillw podeszłym wieku
general practitionerlekarz ogólny
internpraktykant
residentrezydent
subspecialistpodspecjalista
fellowshipstypendium
anesthesiologistanestezjolog
general surgeonchirurg ogólny
internistinternista
obstetrician-gynecologistpołożnik-ginekolog
opththalmologistokulista
otolaryngologistotolaryngolog
pathologistpatolog
pediatricianpediatra
radiologistradiolog
hysterectomyusunięcie macicy
mastectomymasektomia
rhinoplastyoperacja plastyczna nosa
anomalyanomalia
congenitalwrodzony, od urodzenia
roundsobchód w szpitalu
contemporary medicinewspółczesna medycyna
consideredprzemyślany, ceniony, szanowany
patient's insurance companyzakład ubezpieczeń pacjenta
self-employedpracujący na własny rachunek
salaried employeespłatni pracownicy
increasingnasilający się, powiększający się
associatedpowiązany
health maintenance organizationorganizacja utrzymania zdrowia
to providedostarczać
comprehensivekompleksowy
affiliatedstowarzyszony
advantageprzewaga
to be on dutybyć na dyżurze
interruptedzakłócony, przerwany
off-duty hoursgodziny poza dyżurne
hecticnapięty
affiliatedstowarzyszony
to providedostarczyć
rewardnagroda, korzyść
drawbackswady
hardshipsniedole
significantznaczący
disadvantagewada
adverseniepożadany
providing medicationdostarczać lekarstwo/kurację
decongestantsśrodek udrażniający górne drogi oddechowe
elevatedwywyższyć , podnosić
to turn outokazać się
contemporary medicinewspółczesna medycyna
medicial researchmedyczne badania naukowe
overlappingnakładające się na siebie
various specialtiesróżne specjalizacje
for instancedla przykładu
provide perioperative caredostarczać opieki okołoopercyjnej
eye-hand coordinationkoordynacja oko-ręka
manual dexteritysprawność manualna
physical staminafizyczna wytrzymałość
various types of researchesróżni naukowcy
how willing am Ijak chętny jestem
to handle emergencies that innterrupt my personal lifezajmować się stanami nagłymi, ingerującymi w moje życie
obstetricianpołożnik
labor painsbóle porodowe
put uprozkładać
inconvenienceniedogodność
providingudzielać
glaucoma testtest na jaskrę
severe loss of visionciężka utrata wzroku
crossed eyeszez
cataractzaćma, katarakta
detached retinasoderwanie siatkówki
accidental injuriesprzypadkowe zranienia
sinusitiszapalenie zatok
stapedectomiesoperacje w uchu wewnętzrnym by słyszeć mniej