wordki.pl - nauka słówek
STUDIA - egzamin ustny semestr IV
autor: Olka006
You have made good progress in walking.Zrobiłeś dobre postępy w chodzeniu.
It is necessary to catheterize this patient.Konieczne jest zacewnikować tego pacjenta.
I will put you on a drip.Podłączę kroplówkę.
Ambulant patients can move/walk around with support/ assistance.Chodzący pacjenci mogą przemieszczać się/spacerować w asyście.
We will take you to X-ray department in a wheelchair.Zawieziemy cię do pracowni RTG wózkiem inwalidzkim.
Could you fetch a trolley for cot-case?Czy mógłbys przyprowadzić wózek dla pacjenta leżącego?
The casualty was delivered to our ward via stretcher.Poszkodowany został dowieziony na nasz oddział poprzez nosze.
Have you recorded drugs administered to patients in room 205?Odnotowałaś leki podane pacjentom z sali 205?
This patient's abdomach is bloated and he isn't able to urinate/pass the water.Brzuch tego pacjenta jest wzdęty i nie jest w stanie oddać moczu.
Who is your attending physician/doctor-in-charge?Kto jest pańskim lekarzem prowadzącym?
I've checked the dressing - it is dry and intact.Sprawdziłam opatrunek - jest suchy i nietknięty.
All abnormalities must be reported to the doctor immediately.Wszystkie nieprawidłowości muszą być zgłoszone lekarzowi natychmiast.
How long have you had this reddish rash?Od jak dawna masz tą czerwonawą wysypkę?
How long have you been suffering from this reddish rash?Od jak dawna cierpisz na tą czerwonawą wysypkę?
How long has this reddish rash bothering you?Od jak dawna dokucza ci ta czerwonawa wysypka?
The best and most effective treatment for a cold is bedrest and antipyretics.Najlepsze i najbardziej skuteczne leczenie przeziębienia jest odpoczynek w łóżku i leki p/gorąc
Record all basic vital signs on the patient's chart.Zapisz wszystkie podstawowe parametry życiowe na karcie gorączkowej pacjenta.
What time do you finish your duty/shift/ come out of your duty?O której kończysz dyżur?
Have you gained/put on weight lately?Przytyłeś ostatnio?
Have you lost weight lately?Straciłeś na wadze ostatnio?
We will discharge you the day after tomorrow.Wypiszemy cię pojutrze.
Shall I put up/raise/elevate the headrest of your bed?Powinnam podnieść/podwyższyć wezgłowie twojego łóżka?
Do you need an extra pillow and a blanket?Potrzebujesz dodatkową poduszkę oraz koc?
Is this position comfortable?Czy to ułożenie/pozycja jest wygodna?
Could you turn to your left side, please?Czy mógłbyś obrócić się na lewy bok, proszę?
Please lay down on your right side, relax and don't squeeze your bottom - I will give you an enema.Proszę leżeć/polożyć się na prawym boku, odprężyć się i nie ściskać pośladków - zrobi
Could you roll over, please?Czy mógłbyś obrócić się na drugi bok, proszę?
I would like you to sit up.Chciałabym, żebyś teraz usiadł (z pozycji leżącej).
Please uncover your buttock - I will give you an intramuscular injection - don't tense your muscles!Proszę odsłonić pośladek - zrobię ci zastrzyk domięśniowy - nie napinaj mięśni!
It won't hurt - you will just feel a slight jab/prick.To nie będzie bolało - poczujesz tylko lekkie ukłucie.
We must change the bedlinen, disinfect and make the bed.Musimy zmienić pościel, zdezynfekować i posłać łóżko.
This vaccination is not compulsory/obligatory.To szczepienie nie jest obowiązkowe.
Please turn your head to the side.Proszę obrócić głowę na bok.
I will wash, rub and massage your back - it will prevent the bedsores/pressure sores.Umyję, natrę i rozmasuję ci plecy - to zapobiegnie odleżynom.
Shall I give you a hand or you will sit on the edge of bed by yourself?Czy mam podać panu rękę czy usiądzie pan na brzegu łóżka samodzielnie?
The doctor will give you a local anaesthesia.Lekarz da ci znieczulenie miejscowe.
The doctor will give you a general anaesthesia.Lekarz da ci znieczulenie ogólne.
What time are ENT specialist see the patient?W jakich godzinach przyjmuje laryngolog?
You musn't eat anything after 6p.m. - these examinations must be done on empty abdomach.Nie wolno nic jeść po 18 - te badania musza być wykonane na czczo.
I've noticed the weak, thready pulse.Zauważyłam słabe, nitkowate tętno.
Have you ever undergone any surgical procedures?CZy kiedykolwiek przechodziła pani jakieś zabiegi operacyjne?
Are you alergic to any drugs?Czy jestes uczulony na jakieś leki?
Who shall we inform about your stay here?Kogo mamy powiadomić o twoim pobycie tutaj?
Do you wear contacts/ lenses?Czy nosisz szkła kontaktowe?
Nod your head if you can hear me.Skiń głową jeśli mnie słyszysz.
You look pale - let's open the window and let some fresh air in.Wyglądasz blado - otwórzmy okno, wpuśćmy trochę świeżego powietrza.
We will do our best to relieve/soothe pain.Zrobimy co w naszej mocy żeby złagodzic ból.
Breathe deeply through your nose.Oddychaj głeboko przez nos.
Do you feel pain during passing water?Czy odczuwasz ból podczas oddawania moczu?
Do you have regular bowel movements=defecations?Czy masz regularne wypróżnienia?
Shall I bandage the wound?Powinnam zabandażować ranę?
Shall I dress a wound?Powinnam nałożyć opatrunek na ranę?
No, just apply antibiotic ointment and leave the wound open.Nie, nałoż maść z antybiotykiem i zostaw ranę otwartą.
And now I will insert you a suppository.Teraz zaaplikuję ci czopek.
Put this used syringes into the waste bin, not on the tray.Wrzuć zużyte strzykawki do kosza, nie na tacę.
You cannot see a specialist without a referral from your doctor.Nie zobaczysz specjalisty bez skierowania od swojego lekarza.
We will refer you to rehabilitation and further corrective exercises.Odeślemy cie na rehabilitacje i dalsze ćwiczenia korekcyjne.
Isn't the cuff too tight?Czy mankiet nie jest zbyt ciasny?
Please loosen your collar.Proszę poluzować kołnierzyk.
I'm afraid that you will have to have your leg put into plaster.Obawiam się, że bedziesz musiał mieć nogę włożoną w opatrunek gipsowy.
Regular exercise and appopriate/proper diet can improve circulation.Regularne ćwiczenie i właściwa dieta może polepszyć krążenie.
I will clean your denture/fals teeth and put it into the box on your bedside cabinet.Umyje twoja protezę zębową i włożę do pudełka w szafce przy łóżku.
You should brush your teeth regularly.Powinien pan regularnie szczotkować zęby.
Why do you refuse food? I insist on your eating.Dlaczego odmawiasz jedzenia? Nalegam abyś jadł.
If you rinse your mouth with this mouthwash, youwillgetridoftonguefurringandunpleasanttasteinyourmouJeśli płukasz usta płynem do h.jamy ustnej pozbędziesz się nalotu na języku i nieprzyjemnego s
We will apply this ointment to eliminate coldsore/herpes simplex.Nałożymy tą maść aby wyeliminować opryszczkę.
I will cover your pyjamas with a rubber pad before washing your hair.Przykryję twoja piżamę podkładem gumowym zanim umyję ci włosy.
Will you eat your dinner in your bed/on the overbed table or at the table?Zjesz obiad w łóżku/na stoliku nałóżkowym czy przy stole?
Would you like to take a bath today?Czy chciałabys wziąć kąpiel dzisiaj?
Shall I pass you a washcloth or a sponge?Powinnam podać ci myjkę czy gąbkę?
Do you need bedpan or urinar?Potrzebujesz basen lub kaczkę?
Do you feel tickling in your throat after coughing?Czujesz łaskotanie w gardle po kasłaniu?
We must comb your hair regularly - otherwise it will get tousled/tangled.Musimy wyczesać grzebieniem twoje włosy regularnie -wprzeciwnyraziebędą zmierzwione/potargane/sp
Can you distinguish between colours?Czy rozróżniasz kolory?
Can you communicate in the sign language?Czy potrafisz się komunikować językiem migowym?
You must speak loudly to her, she is hard-of-hearing.Musisz głośno do niej mówić, jest niedosłysząca.
Let's use/apply anti-dandruff shampoo.Zastosujmy szampon przeciwłupieżowy.
Is this reddened and swollen area painful/sore?Czy jest to zaczerwienione i opuchnięte miejsce bolesne?
I'd like to listen to your chest/auscultate thorax.Chciałabym osłuchać twoją kl. piersiową.
I suspect this patient is infested with lice - he is scratchy his head all the time.Podejrzewam, że ten pacjent jest zaatakowany przez wszy - cały czas drapie się po głowie.
I need a sterile dressing, adhesive tape, scissors and bandage.Potrzebuję jałowy opatrunek, przylepiec, nożyczki i bandaż.
Do you feel queasy?/ Are you sick?Mdli panią?
Which month of pregnancy are you in?/ When is your baby due?W którym miesiącu ciąży jest pani?
You are assigned to room 205 - it is the last-but-one door on leftJesteś przydzielona do pokoju 205 - są to przedostatnie drzwi po lewej.
Visiting hours last till 5.30 p.m. every day.Godziny odwiedzin kończą się o 17.30 każdego dnia.
Your doctor has ordered diet regime/food restrictions.Twój doktor zaordynował ograniczenia pokarmowe.
Could you change into nightwear/nightdress/examination gown?Czy mogłabyś przebrać się w bieliznę nocną/koszulę nocną/fartuch do badań?
You can undress behind the curtain in the corner.Możesz się rozebrać za tym parawanem w rogu.
Shall I help you to undress/strip?Czy mam pani pomóc w rozebraniu się?
Wards round starts/begins at 7 a.m.Obchód rozpoczyna się o 7 rano.
Breakfast served from ..till..., lunch is at ... and dinner is between ... at...Sniadanie jest podawane od... do...,lunch jest o godz... i obiad jest pomiędzy godz... a godz...
What is the name and telephone number of your next of kin/closest relatives?Jak się nazywa i jaki jest nr telefonu twojego najbliższego krewnego?
All valuable(s) things/objects must be deposited in the hospital safe box.Wszystkie rzeczy wartościowe muszą zostać zdeponowane przez szpitalny depozyt.
Here is the buzzer - whenever you need me press this button here.Tutaj jest brzęczek - kiedykolwiek mnie będziesz potrzebować przyciśnij ten przycisk.
Now, I'm going to collect/take specimen/sample of blood for the lab test.Teraz zamierzam pobrać próbkę krwi do badań laboratoryjnych.
Please urinate into this container but remember to collect the midstream urine.Proszę oddać mocz do tego pojemniczka ale proszę pobrać środkowy strumień moczu.
You can unpack your personal belongings here- this is your cabinet.Tutaj mozesz rozpakować swoje rzeczy osobiste - to jest twój pokój.
I would like to introduce your new roommate to you.Chciałabym przedstawić panu nowego współlokatora.
Please follow me - this way/through this door.Proszę za mną - tędy proszę.
Do you have healt insurrance?Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?
Do you have siblings?Czy masz rodzeństwo?
What's your marital status?Jaki jest twój stan cywilny?
Has this disorder run in your family?CZy to schorzenie przebiega w twojej rodzinie?
Does anything relief/soothe or aggravate these symptoms?CZy coś łagodzi czy zaostrza te objawy?
Do you have any food preferences/dislikes?CZy masz jakieś preferencje/awersje =niechęć żywieniowe?
Would it be helpful to have a family member or friend stay with you?Czy będzie to pomocne zeby członek rodziny lub przyjaciel został z tobą?
Did you sleep well?Dobrze pan spał?
Did you sleep all time long?CZy przesypia pani całą noc?
Do you want me to switch on the light?Czy mam włączyć światło w sali?
Do you want me to draw the curtains?Czy mam zasłonić zasłony?
Do you want me to draw window blinds?CZy mam zasłonić rolety?