wordki.pl - nauka słówek
Kwasy
autor: daraw
HFKwas fluowodorowy
HCLKwas chlorowodorowy
HBrKwas bromowodorowy
HJKwas jodowodorowy
H2SKwas siarkowodorowy
HNO3Kwas azotowy (V)
HNO2Kwas azotowy(III)
H2SO3Kwas siarkowy(IV)
H2SO4Kwas siarkowy(VI)
H3PO4Kwas fosforowy(V)
H2CO3Kwas węglowy