wordki.pl - nauka słówek
słówka zeszyt w.4
autor: martynka02
finally, lastly, in conclusion, last of allna końcu (4)
duringw czasie, podczas, w trakcie
in the middle ofw środku, w trakcie
another one, anotherinny, kolejny (2)
to selfdla siebie, na siebie
I admit toja przyznaje się do, ja dopuszczam do
in the atticna strychu
whenkiedy
wheneverza każdym razem, ilekroć
beforezanim
afterpotem
as soon asskoro tylko, jak tylko
untildopóki nie
tillaż do, dopóki, aż
ifjeżeli, gdyby
unlessjeżeli nie
if I were you, I wouldna twoim miejscu, ja bym
unfortunatelyniestety
it dependsto zależy
quite the opposite, quite the contrarywręcz przeciwnie
certainlyoczywiście, na pewno, z pewnością
in the futurew przyszłości
in futureod teraz
in the shapew kształcie
consecutivekolejny, nastepujący