wordki.pl - nauka słówek
unit 8
autor: trixer96
postpone a decisionodkładać decyzję na później
arrive at a decisiondojść do jakiejś dezycji
come to a decisiondojść do decyzji
put off a decisionodłożyć decyzję
go against one's principlesdziałać wbrew czyimś zasadom
betray one's principleszdradzić czyjeś zasady
follow one's principlespodążać za czyimiś zasadami
stick to one's principlestrzymać się czyichś zasad
analyse the pros and consanalizować za i przeciw
weigh up the pros and consważyć za i przeciw
examine the pros and consbadać za i przeciw
compare the pros and consporównywać za i przeciw
analyse a situationanalizować sytuację
weigh up a situationważyć sytuację
examine a sytuationbadać sytuację
assess a situationocenić sytuację
alertczujny
be at your sharpestbyć w najwyższej formie
on the ballmieć głowę na karku
wide awakeczujny
groggypółprzytomny
be at a low ebbprzechodzić kryzys
have a sense of dreadmieć poczucie strachu
bright and breezyradosny
have a springpełen energii
a bounce in your steptryskający energią
despite with a passionnie cierpieć czegoś
not that fussednie obrazić się
cringepoczuć się zażenowanym
be pressed for timebyć pod presją czasu
cut sth shortukrócić coś
bide one's timeczekać na właściwy moment
in the nick of timew samą porę
once in a blue moonbardzo rzadko
time after timeza każdym razem
make up for lost timenadrobić stracony czas
drag one's feetzwlekać z czymś
for the time beingpóki co
kill timezabić czas
supportivepomocny
unhelpfulniepomocny
diplomaticdyplomatyczny
tactfultaktowny
sensitivewrażliwy
sensiblerozsądny
confrontationalkonfrontacyjny
collaborativewspółpracujący
aggressiveagresywny
assertivestanowczy
directbezpośredni
focusedskoncentrowany
helpfulpomocny
undiplomaticniedyplomatyczny
tactlessnietaktowny
insensitiveniewrażliwy
senselessbezsensowny
unconfrontationalniekonfrontacyjny
uncollaborativebez współpracy
non-aggressivenieagresywny
unassertiveskromny
indirectpośredni
unfocusednieskoncentrowany