wordki.pl - nauka słówek
unit 9 wyrażenia
autor: Kevin
pluck sth out of the airzgadywać coś
being economical with the truenie mówić wszystkiego, kręcić, unikać odpowiedzi
be quick off the markszybko reagować
boil down to sthsprowadzać się do czegoś
capitalize onzbijać kapitał na czymś
come under firebyć pod ostrzałe
set the record straightsprostować
talk uprozgłaszać, obwieszczać
toe the linepodporządkować się