wordki.pl - nauka słówek
unit 10 słówka
autor: Kevin
law enforcementegzekwowanie prawa
distribution of wealthdystrybucja dóbr
common goodwspólne dobro
majority rulezasada większości
social responsibilityspołeczna odpowiedzialność
ethinc diverityróżnorodność etniczna
minority rightsprawa mniejszości
civic engagementzaangażowanie w sprawy cywilne
equal opportunitiesrówne szanse
abandonporzucać
inventwynaleźć
general electionwybory powszechne
local electionwybory lokalne
constituencyokręg wyborczy
polling stationlokal wyborczy
right-wingprawicowy
left-winglewicowy
ballot paperkarta do głosowania
votegłos
candidatekandydat
electorateelektorat
turnoutfrekwencja
manifestomanifest
swearprzysięgać
abolishobalić
foeprzeciwnik, wróg
nationnaród
libertywolność
pledgeprzysięgać
adversaryoponent, przeciwnik
humanityhumanitarność
armramię
mankindludzkość, rodzaj ludzki
eradicatezwalczać
pathossmutek