wordki.pl - nauka słówek
nieregularne part 2
autor: a4ry
do did donerobić
draw drew drawnrysować, ciągnąć
drink drank drunkpić
drive drove drivenkierować, prowadzić samochód
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fling flung flungrzucać (F)
fly flew flownlatać
forbid forbade forbiddenzabraniać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenwybaczać
freeze froze frozenzamrarzać
get got gotdostać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć (G)
have had hadmieć
hang hung hungwieszać
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować coś
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić