wordki.pl - nauka słówek
praca i pieniądze/pracownicy
autor: kropaa
bonuspremia
annual bonusroczna premia
earningszarobki
feewynagrodzenie za usługi (np. lekarzy)
fringe benefits/perksświadzcenie dodatkowe
incomedochód
minimum wagepłaca minimalna
paypłaca
decent payprzyzwoita płaca
pay risepodwyżka wynagrodzenia
reasonable payrozsądna płaca
sick paywynagrodzenie za czas choroby
pensionemerytura (pieniądze)
profitzysk
salarypensja (np. miesięczna,roczna)
starting salarypensja początkowa
competitive salarykonkurencyjne wynagrodzenie
taxpodatek
tipnapiwek
wagespłaca tygodniowa, dzienna lub godzinowa (za pracę niewykwalifikowaną)
earnzarabiać
paypłacić
get a pay risedostać podwyżkę
get a paidotrzymać wypłatę
get a paid overtimeotrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
bossszef
chief executive officerdyrektor generalny
colleague/workmatekolega z pracy
employeepracownik
employerpracodawca
staffpersonal
support staffpracownik obsługi technicznej
teamzespół
team workerczłonek zespołu
workerpracownik fizyczny1
factory workerpracownik fizyczny