wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne - cz. 1
autor: moninja
be was were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunzaczynać (się)
bend bent bentzaginać łamać
bet bet betzakładać się
bite bit bittengryźć
beed bled bledkrwawić
blow blew blowndmuchać
break broke brokenłamać rozbić
bring brought broughtprzynosić
broadcast broadcast broadcasttransmitować
build built builtbudować
burn burnt burned burnt burnedpalić (się)
buy bought boughtkupować
can couldmóc / potrafić
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić przybywać
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
do did donerobić
draw drew drawnrysować
dream dreamt dreamed dreamt dreamedśnić marzyć
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić auto jechać
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupadać
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznaleźć
forgive forgave forgivenprzebaczać
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapominać
freeze froze frozenzamrażać
get got gotdostawać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
hang hung hungwieszać
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenukrywać się
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić
keep kept kepttrzymać
know knew knownwiedzieć znać
lay laid laidkłaść
lead led ledprowadzić
learn learnt learntuczyć się