wordki.pl - nauka słówek
Mathematical in chemistry
autor: aniag94
undergopodlegać
mattermateria
lawprawo
formforma, postać
expressionwyrażenie
mathematicalmatematyczny
mathematical expressionmatematyczne wyrażenie
properwłaściwe
understandingzrozumienie
relationshipzwiązek, zależność
chemicalchemiczny
chemical relationshipszależności chemiczne
thereforew związku z tym
terminologyterminologia
nomenclaturenomenklatura
basicpodstawowy
operations on numberoperacje na liczbach
additiondodawanie
subtractionodejmowanie
multiplicationmnożenie
divisiondzielenie
cationkation
numberliczba, numer
anionanion
operationoperacja
actiondziałanie, czynność
resultwynik
verbal expressionsłowne wyrażenie
sumsuma
differenceróżnica
productiloczyn, produkt
quotientiloraz
ratiostosunek (iloraz)
fractionułamek
producewytwarzać, produkować, tworzyć
uppergórny
figurefigura, cyfra
numeratorlicznik
lowerdolny, niższy
denominatormianownik
applyzastosować, dotyczyć
powerpotęga
scientificnaukowy
scientific researchbadania naukowe
commonwspólny, powszechny, pospolity
largeduży
smallmały
for examplena przykład np.
valuewartość
rateszybkość (np.reakcji)
unitjednostka
square metrem2
gram per cubic centimetreg/cm3
obtainuzyskać, otrzymać
integerliczba całkowita
constantstała
cubesześcian
equilibriumrównowaga
exponentwykładnik
logarithmlogarytm
squarekwadrat
termtermin, (semestr)
new termsnowe terminy
usefulprzydatne
rootpierwiastek
square rootpierwiastek kwadratowy
cube rootpierwiastek sześcienny
n-th rootpierwiatek n-tego stopnia
equationrównanie
linear equationrównanie pierwszego stopnia (liniowe)
quadratic equationrównanie drugiego stopnia (kwadratowe)
solutionrozwiązanie
derivativepochodna
integrationcałkowanie
integralcałka
functionfunkcja
graphwykres
coordinateswspółrzędne
coordinate systemukład współrzędnych
axis
axesosie
scaleskala
lineprosta
curvekrzywa
slopenachylenie
interceptpunkt przecięcia
rangezakres, przedział
pointpunkt, (kropka)
segmentodcinek
anglekąt
sidebok
triangletrójkąt
circlekoło
ellipseelipsa