wordki.pl - nauka słówek
7 lipca 2018
autor: mlarijan
encouraged(czas.) Popierać
pertaining(przym.) Typowy dla
further(przysł.) Dalej