wordki.pl - nauka słówek
Przyslowki sposobu
welldobrze
fastszybko
somehowjakoś
stronglysilnie
fluentlypłynnie
badlyźle