wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne - cz.2
autor: moninja
leave left leftopuszczać wyjeżdżać
lend lent lentpożyczyć
let let letpozwolić
lie lay lainleżeć
lie lied liedkłamać
light lit litzapalać
lose lost lostgubić zgubić
make made maderobić
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać poznawać
pay paid paidpłacić
put put putkłaść położyć
read read readczytać
ride rode riddenjeździć
ring rang rungdzwonić
rise rose risenpodnosić się
run ran runbiec
say said saidmówić powiedzieć
see saw seenwidzieć zobaczyć
sell sold soldsprzedać
send sent sentwysyłać
set set setumieszczać coś zachodzić
shake shook shakenpotrząsnąć
shine shone shoneświecić
shoot shot shotstrzelać
show showed shownpokazać
shut shut shutzamykać
sing sang sungśpiewać
sink sank sunktonąć
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
smell smelt smelled smelt smelledwąchać
speak spoke spokenmówić
speed sped spedmknąć
spell spelt spelled spelt spelledliterować
spend spent spentspędzać wydawać
spill spilt spiltrozlewać
spoil spoilt spoiled spoilt spoiledpsuć
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
stick stuck stuckutkwić
strike struck struckstrajkować
sweep swept sweptzamiatać
swim swam swumpływać
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć
tear tore tornrwać
tell told toldpowiedzieć
think thought thoughtsądzić myśleć
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake up woke up woken upbudzić się
wear wore wornnosić
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać