wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne cz. 1
autor: oopatioo
be was were beenbyć
become became becomestawać się, zostawać kimś
begin began begunzaczynać
break broke brokenłamać, pękać, rozbić, tłuc
bring brought broughtprzynosić, przyprowadzić
build built builtbudować
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzyjść, przyjechać
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć, kroić, skaleczyć
dream dreamed dreamedśnić, marzyć
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić, kierować się
eat ate eatenjeść
fall fell fallenpadać, upaść, spadać
feel felt feltczuć
find found foundznaleźć
fly flew flownlatać
get got gotdostawać