wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne cz. 2
autor: oopatioo
give gave givendawać
go went goneiśc
grow grew grownrosnąć
have had hadmieć
hear heard heardsłyszec
hit hit hituderzac
hold held heldtrzymac, utrzymac, posiadać
hurt hurt hurtranić, boleć
keep kept kepttrzymać
know knew knownznać, wiedzieć
learn learnt learntuczyc sie
leave left leftopuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend lent lentpożyczać
lose lost losttracić, zgubić
make made maderobić, wykonywać
mean meant meantznaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet met metspotkać, poznać
pay paid paidpłacić