wordki.pl - nauka słówek
Czasownorgiveiki niereguralne cz. 5
autor: oopatioo
forget forgot forgottenzapomnieć
forgive forgave forgivenwybaczać
freeze froze frozenzamarzać
hang hung hungzawieszac
hide hid hiddenchować, ukrywać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć, kłasć się
light lighted lightedzapalać, rozpalać, oświetlać
quit quit quitrzucać, opuszczać
rise rose risenpodnosić się, wzrastać, wschodzić(słońce)
shake shook shakentrząść, potrząsać
shine shone shoneświecić, błyszczeć
shoot shot shotstrzelać
sink sank sunktonąć (statek), zapadać się
stick stuck stuckwbijać, wtykać, przyklejac, wstawić
strike struck struckuderzyć,wbijać