wordki.pl - nauka słówek
MARCIN 1(G)
unreliableniesolidny,niesłowny
sincereszczery
insincere /yn-syn-SI-je/nieszczery
imaginative /y-MA-dży-ne-tyw/obdarzony wyobraźnią
dishonest /dys-O-nest/nieuczciwy
unhelpfulniepomocny
bad-tempered = hot-headed = impulsive /ym-PAL-syw/wybuchowy
considerate /kon-SY-de-ret/liczący się z innymi
conscience /KON-szens/sumienie
conscientious /kon-szi-EN-szes/sumienny
subconscious /sab-KON-szes/podświadomy
possessive ; /po-ZE-syw/zaborczy, zachłanny
impatient /ym-PEJ-szent/niecierpliwy
unsociablenietowarzyski
immature /y-ma-TJU/ /y-ma-CZU/niedojrzały
unpunctual /an-PANK-czu-łol/niepunktualny
light-heartedniefrasobliwy
attentiveuważny; zwracający uwagę
That’s the typeTen typ tak ma
fair-weather friendprzyjaciel tylko na dobre czasy
brilliantbłyskotliwy
bossywładczy; apodyktyczny
enviouszazdrosny /EN-wjes/
I envy you /EN-wi/zazdroszczę
glamorousefektowny
He is too big for his bootson jest za mały aby.., za wysokie progi...
moody /MU-di/humorzasty
to have mood swingsmieć huśtawki nastroju
rebellious /ry-BE-ljes/buntowniczy
reasonable /RI-zo-ne-bol/rozsądny
affordable /a-FOR-de-bol/przystępny
comfortable /KAMF-te-bol/wygodny
desirable /dy-ZAJ-re-bol/pożądany
pricey = costly /PRAJ-si/ /KOST-li/kosztowny
luxurious /lag-ŻU-rjes/luksusowy
profitable /PRO-fy-ty-bol/dochodowy
spacious /SPEJ-szes/przestronny
suitableodpowiedni
persistent /per-SYS-tent/nieustępliwy
raise = bring upwychowywać
upbringingwychowanie
sibling(s)rodzeństwo
pramwózek dziecięcy
pushchairspacerówka
peers /PI-ers/rówieśnicy
thesis /FI-sys/teza
multi-generationwielopokoleniowy
implication = repercussionimplikacje; reperkusje
reserved = withdrawnwycofany
insecure /yn-se-KJU/niepewny
entertainingrozrywkowy
amusingzabawny
spoiltrozpieszczony
The apple of my eyeOczko w głowie
affectionate /a-FEK-szo-net/uczuciowy; wylewny
manipulativemanipulujący
consolationpocieszenie