wordki.pl - nauka słówek
work and money
autor: ela123456
advertising campaignkampania reklamowa
deal withzajmować się czymś
hire/dissmiss employeeszatrudniać/zwalniać pracowników
keep the booksprowadzić księgowość
bonuspremia
child benefitzasiłek na dziecko
commissionprowizja
cut costsciąć koszty
get a pay risedostać podwyżkę
interestodsetki, oprocentowanie
on the dolena zasiłku
savingsoszczędnośći
sharesudziały, akcje
sources of incomeźródła dochodu
unemployment dolezasiłek dla bezrobotnych
wagestawka/płaca (tygodniowa godzinowa)