wordki.pl - nauka słówek
badania i odkrycia naukowe
autor: kropaa
analysisanaliza
conclusionwniosek
connection/linkzwiązek, połączenie
discoveryodkrycie
evidencedowody
experimentdoświadczenie, eksperyment
hypothesishipoteza
inventionwynalazek
inventorwynalazca
knowledgewiedza
laboratory/lablaboratorium,pracownia
observationobserwacja
recordzapis, dokumentacja
research/studybadania
research/study findings/resultswyniki badań
researcherpracownik naukowy, badacz
sciencenauka
scientificnaukowy
scientific journalczasopismo naukowe
scientific lawprawo naukowe
scientific methodmetoda naukowa
scientific theoryteoria naukowa
scientificallynaukowo
statisticsstatystyka
surveybadania,sondaż
testpróba,analiza
theoryteoria
acceptprzyjmować,akceptować
adddodawać
analyseanalizować,przeprowadzać analizę
confirmpotwierdzić
demonstratepokazać, wykazać
determineustalać, określać
discover/find outodkryć
dividedzielić
duplicatepowielić
estimateoszacować
experimentprzeprowadzać doświadczenie1
hypothesisepostawić hipotezę
inventwynaleźć
multiplymnożyć
observeobserwować,prowadzić obserwację
obtainotrzymać
proveudowodnić
rejectodrzucić
study/investigatebadać
subtractodejmować
be awarded/win the Nobel Prize in (physics)otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
carry out/conduct/do an experimentprzeprowadzać doświadczenie
carry out/conduct/do researchprzeprowadzać badania
come to the conclusion that...dojść do wniosku, że...
confirm a hypothesispotwierdzić hipotezę
formulate a hypothesisformułować hipotezę
keep recordsprowadzić dokumentację
make a discoverydokonać odkrycia
make predictions/predictprzewidywać
patent an inventionopatentować wynalazek
present research findingsprezentować wyniki badań
reject a hipothesisodrzucić hipotezę
specialise in sthspecjalizować się w czymś
undertake researchpodjąć badania