wordki.pl - nauka słówek
business vocabulary
royaltyhonorarium autorskie, tantiemy
consignmentprzesyłka, transport, partia
fluctuateoscylować
interest ratesstopy procentowe
forecastprognoza
overseaszagranica, za morzem
growth and contractionwzrosty i spadki
life expectancydługość życia
revenuedochód
capacitypojemność
likelyprawdopodobny
commissionprowizja
on your behalfw twoim imieniu
involve an intermediaryzaangażować pośredników
shrink/contractskurczyć się
regainodzyskać
acording to expertswedług ekspertów
competitivenesskonkurencyjność
contractionskurczenie
a quarterkwartał
flexibleelastyczny
gain new skillszdobywać nowe umiejętności
This work is a challengeta praca stanowi wyzwanie
struggleborykać się
slightnieznaczny
enormousogromny
substantialznaczący
estimateszacować
to increase bywzrosnąć o
liquiditypłynność (finansowa)
conclude contractzawrzeć kontrakt
material elementsistotne elementy
good practicedobre obyczaje
sprawy w tokucurrent business
demandpopyt
expectationsoczekiwania
supplypodaż
boostpobudzać/ zwiększać
decreasezmniejszać się
excessnadmiar/ nadwyżka
growpolepszać
developmentrozwój, rozwijanie
developmentrozwój, rozwijanie
amongpośród, wśród
recognitionuznanie, byzie rozpoznawalnym
scientificnaukowy
challengingambitny, wyzywający
demandingwymagający
incomedochód
perkdodatkowa korzyść
pleasedzadowolony
market their productswprowadzac ich produkty na rynek
grows quicklyrosnie szybko
manufactureprodukowac
slight increasedelikatny wzrost
decrease slightlydelikatnie spadać
steady increasemiarowy, równy wzrost
sudden risenagły wzrost
rise suddenlynagle wzrastać
tariffscło
FCL-full container loadprzesyłka pełnokontenerowa
LCL-less than container loadprzesyłka niepełnokontenerowa
impactwpływać
supply chainłańcuch dostaw
apart from thatpoza tym
profitablyopłacalnie
shipmentprzesyłka
customizeddostosowany do wymagań
majorważniejszy; główny
wide rangeszeroki zakres
toughtwardy;wytrzymały
requirementswymogi; wymagania
pick and packodbiór i pakowanie
obtainuzyskać
due tospowodowany; ze względu na
enquiryzapytanie; pytanie
enquiryzapytanie; pytanie
enquiryzapytanie; pytanie
suitodpowiadać; pasować