wordki.pl - nauka słówek
Irregural verbs I
autorzy: grrast, ...
abide [ebajd] abode [ebołd], abode [ebołd]wytrzymywać, znosić
arise [erajz] arose [erołz] arisen [eryzn]nadarzać się, powstawać
awake [ełejk] awoke [ełołk] awoken [ełołken]obudzić, wzbudzić
be [bi] was [łoz], were [łer] been [bin]być
bear [ber] bore [bor] born [born]znosić, urodzić
beat [bit] beat [bit] beaten [bitn]bić, uderzać
become [bikam] became [bikejm] become [bikam]stawać się
begin [bygin] began [bygen] begun [bygan]zaczynać
bend [bend] bent [bent] bent [bent]zginać
beseech [bysiicz] besought [bysot] besought [bysot]błagać
beset [byset] beset [byset] beset [byset]otaczać, osaczać
bespeak [byspik] bespoke [byspołk] bespoken [byspołkn]świadczyć, wyrażać
bet [bet] bet [bet], bet [bet]zakładać się, obstawiać
bid bid bidskładać ofertę, licytować