wordki.pl - nauka słówek
Przyimki
autorzy: maryann, ...
onna czymś, w, nad, po, dalej
in front ofna wprost, przed, z przodu
atprzy, w, na, u, o
inw, na, za, do, za pomocą
betweenpomiędzy, w środku (dwoma przedmiotami, osobami)
abovepowyżej, nad, u góry, ponad
belowponiżej, pod
underpod, poniżej
behindza, z tyłu
on top ofna wierzchu (np. stołu)
away fromod 2
next toobok
acrossponad, poprzez, przez, w poprzek, na drugą stronę
overprzez, nad, przy, ponad, powyżej, po
out ofz czegoś, ze środka, na zewnątrz
todo, na, za, przy
fromz, od jakiegoś momentu, od kogoś
intodo (środka, wnętrza) w, na
throughtpoprzez, przez, po, na wskroś
uppod górę, do góry, w górę
downw dół, na dole
around, roundwokół, dookoła
towardsw stronę, wobec, w stosunku, w kieunku
abouto, około, po, dookoła, mniej więcej
afterpo, później, według
againstprzeciw, o, wbrew
alongwzdłuż
amongwśród, pomiędzy (więcej przedmiotów)
beforeprzed, przedtem, zanim
besideobok 2
besidesoprócz, poza tym, poza
beyondza, dalej niż, poza
byprzy, nad, przez, do, na, obok, z pomocą, przed do (jakiegoś terminu)
duringpodczas, w ciągu, w czasie
exceptz wyjątkiem, poza
fordla, od, przez (pewien czas), za, na, po, o
nearblisko, obok, w pobliżu
insidew, wewnątrz, do środka,w środku
ofze, z czegoś, o
out ofz, ze (na zewnątrz), od
outsidena zewnątrz
pastpo (czas), za, obok
sinceod (jakiegoś czasu)
throughoutprzez
till, untillaż do
withz, za pomocą
withinw ciągu, nie dalej niż, w zasięgu, wewnątrz, w środku
withoutbez
ontona (wierzch, powierzchnię czegoś)
uponna, na wierzch
onna czymś, w, nad, po, dalej
in front ofna wprost, przed, z przodu
atprzy, w, na, u, o
inw, na, za, do, za pomocą
out ofz czegoś, ze środka, na zewnątrz
todo, na, za, przy
fromz, od jakiegoś momentu, od kogoś
abouto, około, po, dookoła, mniej więcej
alongwzdłuż
fordla, od, przez (pewien czas), za, na, po, o
nearblisko, obok, w pobliżu
ofze, z czegoś, o
outsidena zewnątrz
withz, za pomocą