wordki.pl - nauka słówek
organizacje społeczne i międzynarodowe/gospodarka
autor: kropaa
Amnesty InternationalAmnesty International
European Union/EUUnia Europejska
International Monetary Fund/IMFMiędzynarodowy Fundusz Walutowy
non-governmental organisation/NGOorganizacje pozarządowe
North Atlantic Treaty Organisation/NATOPakt Północnoatlantycki, NATO
United Nations/UNOrganizacja Narodów Zjednoczonych,ONZ
World Health Organisation/WHOŚwiatowa Organizacja Zdrowia,WHO
budgetbudżet
coinmoneta
commercehandel
creditkredyt
credit cardkarta kredytowa
currencywaluta
common currencywspólna waluta
economicsekonomia
economygospodarka
free-market economygospodarka wolnorynkowa
financefinanse
financialfinansowy
fundfundusz
gross domestic product/GDPprodukt krajowy brutto/PKB
incomedochód
industryprzemysł
inflationinflacja
rate of inflationstopa inflacji
international tradehandel międzynarodowy
investmentinwestycja
marketrynek
black marketczarny rynek
free marketwolny rynek
notebanknot
small businessdrobne przedsiębiorstwo
taxpodatek
trade unionzwiązek zawodowy
investinwestować
go downspadać
grow by (four) per centurosnąć o (cztery) procent
provide new jobstworzyć nowe miejsca pracy
reduce taxesobniżyć podatki