wordki.pl - nauka słówek
Irregular verbs III
autorzy: grrast, ...
choose chose chosenwybirać
cling clung clungprzylgnąć
come came comeprzychodzić, przybywać
cost cost costkosztować
creep crept creptczołgać się, pełzać
cut cut cutciąć
deal dealt dealtzajmować się, handlować
dig dug dugkopać
do did donerobić
draw drew drawnrysować, ciągnąć
dream dreamt dreamtśnić, marzyć
drink drank drunkpić
drive drove drivenjechać