wordki.pl - nauka słówek
PRACA III
autor: ela123456
severance payodprawa pieniężna
short-time employmentkrótkotrwałe zatrudnienie
sick leavezwolnienie lekarskie
skilled workerswykwalifikowani pracownicy
social insuranceubezpieczenie społeczne
sole directorjedyny dyrektor
social costskoszty
temporary disabilitytymczasowa niepoełnosprawność
temporary staffpersonel tymczasowy
the job is still vacantpraca jest wziąć nieobsadzona
time cardkarta czasy pracy
to appoint a personwyznaczyć osobe
to ask for a risepoprosić o podwyżke
to be laid offbyć zwolnionym
to be on probation/to be on trialbyć na okresie próbnym
to be on strikestrajkować
to risk indemnityryzykować odszkodowanie
to take measurespodejmować środki
to trainszkolić
trial periodokres próbny
under contractna podstawie umowy
underemployedniepełne zatrudnienie
unemploymentbezrobocie
unjustified dismissalnieusprawiedliwione zwolnienie
unpaid leaveurlop bezpłatny
unskilled workersniewykwalifikowany pracownik
wage claimsroszczenia płacowe
wage freezezamrożenie płacowe
permanent jobpewna praca
permanent staffstały pracownik
pretaxbrutto
preventionprofilaktyka, zapobieganie
purchasing managerkierownik zakupów
redundancy paymentodprawa
refresher coursekurs odświeżający
remunerationwynagrodzenie
chairpersonprzewodniczący
salary rangezakres płac
senior clerkstarszy urzędnik