wordki.pl - nauka słówek
school life
autor: kropaa
(be) absent(być) nieobecnym
assemblezbierać/gromadzić (się)
assemblyapel,zbiórka
blackboard/whiteboardtablica szkolna/biała tablica szkolna
board penmazak do tablicy
board rubbergąbka do tablicy
break up (for the holidays)kończyć naukę (przed feriami lub wakacjami)
bully sbznęcać się nad kimś
bullyingznęcanie się na słabszymi
cyber bullyingcyberprzemoc
ceremonyuroczystość, ceremonia
chalkkreda
cheatoszukiwać,ściągać
cheatingoszukiwanie, ściąganie
classroomklasa, sala szkołna
courseworkpraca wykonywana podczas całego kursu
cramwkuwać,kuć
dress codezasady dotyczące ubioru
drop out of a course/schoolrzucić kurs/szkołę
dropoutktoś, kto nie skończył szkoły, studiów
(be) expelled from school(być) wydalonym ze szkoły
experimenteskperyment
expulsionwydalenie
factfakt
failingwada, słabość
fall behindzostać w tyle
hand inoddawać
have a good head for figuresmieć głowę do liczb
have no cluenie mieć pojęcia
homeworkpraca domowa
jog one's memorywysilać umysł
learnuczyć się
learn by heart/by roteuczyć się na pamięć
lockerszafka
memorizezapamiętywać
memorypamięć
long-term memorypamięć długotrwała
short-term memorypamięć krótkotrwała
(have sth) on the tip of one's tongue(mieć coś) na końcu języka
piece of cakenic trudnego, pestka
play truantchodzić na wagary
(be) present(być) obecnym
principaldyrektor
put up one's handpodnosić rękę
receiveotrzymać, dostawać
rememberpamiętać, przypomnieć sobie
reportopinia o postępach w nauce
ring a bellmówić (komuś) coś, brzmieć znajomo
skipopuszczać, darować sobie
studyuczyć się,srudiować
study harddużo się uczyć
submitskładać, przedkładać
(be) suspended(być) zawieszonym
teachernauczyciel
form teacherwychowawca
head teatcherdyrektor2
truancy(chodzenie na) wagary
tutorkorepetytor
private/personal tutorprywatny nauczyciel