wordki.pl - nauka słówek
after-school activities/the education system
autor: kropaa
find employmentznaleźć zatrudnienie
go out with friendswychodzić ze znajomymi
improve (one's) techniquepoprawić (swoją) technikę
join (a club)dołączyć (do klubu)
learn a craftnauczyć się rzemiosła
play tennisgrać w tenisa
practicalpraktyczny
sign up (for courses)zapisać się (na zajęcia)
ballet classeslekcje baletu
choirchór
do a sailing courserobić kurs żeglarski
do voluntary workpracować społecznie
do/take a language coursechodzić na kurs językowy
drama clubklub teatralny
extracurricular activitieszajęcia pozalekcyjne
go on tripsjeździć na wycieczki
learn an instrumentuczyć się gry na instrumencie
organize charity eventsorganizować imprezę charytatywną
play in a bandgrać w zespole muzycznym
practise sport/do a sportuprawiać sport
social eventspotkanie towarzyskie
summer campobóz letni
co-educational/mixedkoedukacyjny
collegeszkoła wyższa, kolegium
comprehensiveogólnokształcący
compulsoryobowiązkowy
curriculumprogram nauczania
core curriculumminimum programowe
national curriculumpodstawa programowa
educationwykształcenie
educational stageetap edukacyjny
elementary schoolszkoła podstawowa
fundfundować, dostarczać środki
governmentrząd
homeschoolingedukacja domowa
lower primaryszkoła podstawowa (kl.I-III)
lower secondarygimnazjum
optionalnieobowiązkowy, dodatkowy
rewardingsatysfakcjonujący
schoolszkoła
grammar schoolszkoła średnia ogólnokształcąca
nursery schoolprzedszkole
private schoolszkoła prywatna
public schoolszkoła prywatna2
single-sex schoolszkoła wyłącznie dla dziewcząt/chłopców
state schoolszkoła państwowa
technical schooltechnikum
vocational schoolszkoła zawodowa
tertiarypomaturalny,universytecki
universityuniwersytet
upper primaryszkoła podstawowa (kl.IV-VI)
upper secondaryszkoła ponadgimnazjalna