wordki.pl - nauka słówek
job market
autor: kropaa
applywystępować o coś
apply for a jobubiegać się o stanowisko
applicationpodanie
application formformularz zgłoszeniowy
bankruptzbankrutowany
be offered a jobdostać propozycję zatrudnienia
candidatekandydat
careerkariera
companyfirma
CV (Curriculum Vitae)życiorys
economygospodarka
employment prospectsperspektywy zatrudnienia
experiencedoświadczenie
relevant experiencedoświadczenie związane z pracą
graduateabsolwent
internlekarz pracujący w szpitalu na stażu,stażysta
internshipstaż
interviewerosoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną
jobpraca
job advertogłoszenie o pracę
job centreurząd, biuro pośrednictwa pracy
(be) laid off(zostać) zwolnionym z pracy
locationlokalizacja, położenie
(be) on the dole(być) na zasiłku dla bezrobotnych
positionstanowisko
professionzawód
prospectsperspektywy
(be made) redundant(zostać) zwolnionym z pracy (w wyniku redukcji)
referencereferencje
requirementswymagania
resignpodawać się do dymisji
resignationdymisja, rezygnacja
search enginewyszukiwarka
schemeprogram, projekt
skillsumiejętności
admin skillsumiejętności związane z prowadzeniem biura
communication skillsumiejętności komunikacyjne
networking skillsumiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
verbal skillsumiejętność wysławania się
written skillsumiejętność pisania, lekkie pióro
(get) sacked(zostać) wyrzuconym z pracy
strengthmocna strona
targetscele
team workingpraca w zespole
traineestażysta
unemployedbezrobotny
unemployment (rate)stopa bezrobocia
vacancywolna posada, wakat
work experiencedoświadczenie zawodowe