wordki.pl - nauka słówek
word list-it takes all sorts part 3
autor: kropaa
blow out (the candles)zdmuchiwać (świeczki)
boss sb aroundkomenderować kimś
bring upwychowywać
dive/plunge into (the sea)zanurkować/wbiec do (morza)
drift apartoddalić się od siebie
fall for sbzakochać się w kimś
go out with sbchodzić z kimś
grow updorastać
hear from sbmieć wiadomości od kogoś, wysłuchać kogoś
leave sb outpominąć kogoś
look back on sthwspominać coś
meet up (with friends)spotkać się (ze znajomymi)
pluck up couragezebrać się na odwagę
pull sth offdokonać czegoś
put on (a party/concert)zorganizować (imprezę/koncert)
split up (with sb)rozstać się (z kimś)
take offwystartować
tell sb offupominać kogoś
turn outokazać się
abductuprowadzić
abductionuprowadzenie
affect sb/sthdotyczyć kogoś/czegoś, mieć wpływ na kogoś/coś
alikena równi, tak samo
be accustomed to sthbyć przyzwyczajonym do czegoś
be associated with sthwiązać się z czymś
be focused on sthskupiać się na czymś
be involved in sthbyć zaangażowanym w coś
be wary of sthstrzec się czegoś
challengepodważać
challengingstanowiący wyzwanie
conceivepojąć
conceptpojęcie
copeporadzić sobie
daydreammarzyć, śnić na jawie
disappear without a tracezniknąć bez śladu
disappearanceznknięcie
explodewybuchnąć
explosionwybuch
get the hang of sthzrozumieć, jak coś się robi
go missingzaginąć
have a frog in your throatmieć trudności z mówieniem np. z powodu bólu gardła
have a gospróbować
have a lot on your mind/platemieć dużo na głowie
illustrateilustrować
illustrationilustracja
it takes all sorts (to make a world)świat oparty jest na różnorodności
lose count of sthstracić rachubę czegoś
measurezmierzyć
numerousliczne
nunzakonnica
outweight sthprzeważać nad czymś
permanent conditiontrwały stan
propose a motionzłożyć wniosek
recogniserozpoznać
recognitionuznanie
regardless of sthniezależnie od czegoś
significantlyznacząco
specialise in sthspecjalizować się w czymś
takezajmować
take a courseodbyć kurs
take a day offwziąć dzień wolny
take partbrać udział
take placemieć miejsce
take riskspodejmować ryzyko
unexpectedly/out of the bluenieoczekiwanie
weirddziwny