wordki.pl - nauka słówek
family life, social and emotional/conflicts and problems
autor: kropaa
adoptionadopcja
be open with sbbyć z kimś szczery
blended familyrodzina zrekonstruowana (z dziećmi partnerów z poprzednich związków)
birth rateprzyrost naturalny
breadwinnerżywiciel rodziny
close relationship with sbbliskie stosunki z kimś
cohabitationkonkubinat
compatibledopasowany, zgodny
elderlyw podeszłym wieku, ludzie starsi
enjoy each other's companymiło spędzać czas w swoim towarzystwie
familyrodzina
nuclear familyrodzina dwupokoleniowa
single-parent familyrodzina z jednym rodzicem
find a balanceodnalęźć równowagę
get on with sbmieć dobre/przyjazne stosunki z kimś
grow updorastać
have a lot in commonmieć dużo wspólnego
householdgospodarstwo domowe
household choreszajęcia domowe
inseparablenierozłączny
keep in touch with sbutrzymywać z kimś kontakt
legal marriage contractzwiązek małżeński
lovingkochający
maturedojrzały
parentingrodzicielstwo
same-sex couplepara tej samej płci
serial monogamymonogamia seryjna
shared interestswspólne zainteresowania
well-matcheddobrze dopasowany
accept the blame for sthprzyjąć winę za coś
argumentsprzeczka
breakzłamać
break a promisezłamać obietnicę
break upzerwać z kimś
bullyznęcać się na kimś
cheatzdradzać
childcareopieka nad dziećmiq
divorce (rate)odsetek rozwodów
drift apartoddalać się od siebie
faultwina
hatenienawidzic
heated argumentzażarta kłótnia
hituderzać
immatureniedojrzały
leave sb alonezostawić kogoś w spokoju
live in fearżyć w strachu
lonersamotnik
make fun of sbwyśmiewać się z kogoś
obeysłuchać/być posłusznym
offendobrażać
punishkarać
rudenessniegrzeczność,grubiaństwo
stand up for sbstanąć w obronie (kogoś)
start a fightzacząć kłótnię
take advantage of sbwykorzystać kogoś
threatengrozić,straszyć
ups and downswzloty i upadki