wordki.pl - nauka słówek
word list - the cost of living part 3
autor: kropaa
abandonporzucić,zarzucić
accuse sb of sthoskarżyć kogoś o coś
anglekąt
be banned from doing sthmieć coś zakazane
be bound to do sthktoś na pewno coś zrobi
be commited to sthbyć zagorzałym zwolennikiem czegoś
be hooked on sthbyć uzależnionym od czegoś
be permitted to do sthmieć pozwolenie,by coś zrobić
checked/unclaimed luggageodprawiony/nieodebrany bagaż
chemicalsubstancja chemiczna
compressuciskać
concerntroska
craze for sthszaleństwo na punkcie czegoś
digesttrawić
digestive systemukład trawienny
discriminate against sbdyskryminować kogoś
domestic/long-haul/international flightlot krajowy/daleki/międzynarodowy
enthusiasmentuzjazm
enthusiastentuzjasta
enthusiasticpełen entuzjazmu
environmentśrodowisko naturalne
environmentalzwiązany ze środowiskiem
environmentalismekolog/ekolożka
experteskpertka;fachowy
expertisewiedza fachowa
fertilisernawóz
fish pedicurerybny pedicure
go missingzginąć
go mouldy/rottenspleśnieć/zgnić
go red in the facezrobić się czerownym na twarzy
hipsbiodra
humiliatedupokorzony
increasezwiększyć
intellectual/private propertywłasność intelektualna/prywatna
likelyprawdopodobny
loss of feelingutrata czucia
lost propertybiuro rzeczy znalezionych
major/root/common causegłówna/najczęstsza przyczyna
member of staffosoba z personelu
offendedobrażony
on behalt of sbw czyimś imieniu
opt for sthoptować za czymś
perfectidealny
perfectionperfekcja
perfectionistperfekcjonista
personal belongingsrzeczy osobiste
pesticidespestycydy
productiveproduktywny
rebelliousbuntowniczy
recentniedawny
riskyryzykowny
security alarmalarm
security guardochroniarz
stolen goodskradzione towary
strokegłaskać
succeed in doing sthodnieść sukces
threatengrozić
to make matters worsena domiar złego
tongue piercingkolczyk w języku
traditiontradycja
traditionaltradycyjny
traditionalisttradycjonalista
trendsetterosoba tworząca trendy
waisttalia
wardrobegarderoba,posiadana odzież