wordki.pl - nauka słówek
word list - the world at your feet part 1
autor: kropaa
accountantksięgowy
beauticiankosmetyczka
caretakernadzorca, osoba opiekująca się nieruchomością
civil servanturzędnik państwowy
detectivedetektyw
lifestyle photographerfotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
official ambassadorambasador
park rangerstrażnik w parku
wind turbine techniciantechnik turbin wiatrowych
accept a postprzyjąć stanowisko
applicationaplikacja
apply for sthubiegać się o coś
availabledostępny,wolny
be in charge of sthzarządzać czymś
be responsible for sthbyć odpowiedzialnym za coś
candidatekandydat
career prospects/optionsperspektywy zawodowe
colleaguekolega, koleżanka z pracy
commute to workdojeżdżąć codziennie do pracy
contractumowa
create a vacancy/vacant postutworzyć stanowisko pracy
dedicate yourself to sthpoświęcić się czemuś
degreestopień naukowy
dismisszwolnić (kogoś z pracy)
do an apprenticeshipodbywać praktyki
dutiesobowiązki
efficientlyefektywnie
employ/hirezatrudnić
employeepracownik/pracownica
employerpracodawca
experience of restaurant workdoświadczenie w pracy w restauracji
expirewygasnąć
express interest in sth/concern about sthwyrazić zainteresowanie czymś/zaniepokojenie czymś,obawy z powodu czegoś
fill a vacancy/vacant postwypełnić wakat,wolne stanowisko
find employmentznaleźć zatrudnienie
gain skills/qualificationszdobywać umiejętności/kwalifikacje
graduateabsolwent
interpersonal skillszdolności interpersonalne
interviewrozmowa kwalifikacyjna
intervieweeosoba, z którą przeprowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna
interviewerosoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
involvedotyczyć, polegać na
job opportunitiesoferty pracy
(key/primary) responsibilities(najważniejsze) obowiązki
living expenseskoszty utrzymania
living standardsstopa życiowa
long-term futureodległa przyszłość
medical/teaching profession/postpraca w służbie zdrowia/szkolnictwie
morning personranny ptaszek
motivate yourself to do sthmotywować się do zrobienia czegoś
motivationmotywacja
pay packet ofuposażenie w wysokości
perksdodatki do uposażenia
place of workmiejsce pracy
position/poststanowisko
prepare a shortlist of candidatessporządzić listę wyselekjonowanych kandydatów
promotepromować
recruitprowadzić rekrutację;nowy pracownik
recruitmentrekrutacja
referenceosoba udzielająca referencji
relevant (for your job)istotny (w czyjejś pracy)
replacezastąpić
requirewymagać
requirementswymagania
retaildetaliczny
retain sb as...zatrzymać kogoś na stanowisku...
retireprzejść na emeryturę
reviewrecenzować
reviewerrecenzent
(rigorous) application/selection process(wnikliwy) proces rekrutacji/selekcji
run a competitionrozpisać konkursy
salarypensja
sense of achievementpoczucie spełnienia
sense of adventureżądza przygód
stable professionstabilny zawód
leave a jobodejść z pracy
(successful) aapplicant(wybrany) kandydat
suit your qualificationsodpowiadać czyimś kwalifikacjom
target the youth market/the college sectorkierować coś do młodzieży/branży edukacyjnej
terms and conditionswarunki
tourism industryprzemysł turystyczny
trainingprzeszkolenie/szkolenie
unemploymentbezrobocie
VIP eventimpreza dla VIP-ów
weaknessessłabe strony
work freelancepracować jako wolny strzelec
workforcesiła robocza
working hoursgodziny pracy