wordki.pl - nauka słówek
word list - the world at your feet part 2
autor: kropaa
challenging/demandingwymagający
fulfilling/rewardingdający satysfakcję
high-poweredważny,odpowiedzialnu
lucrative/well-paidintratny/dobrze płatny
monotonous/tediousmonotonny,żmudny
poorly-paidsłabo płatny
secure/stablestabilny
unsatisfyingniedający satysfakcji
accountancyksięgowość
architecturearchitektura
business studies/managementzarządzanie
economicsekonomia
engineeringinżynieria
lawprawo
medicinemedycyna
nursingpielęgniarstwo
philosophyfilozofia
primary school teachingnauczanie początkowe
abandonopuścić
be engaged in sthbyć w coś zaangażowanym
childcare/child-rearing dutiesopieka nad dziećmi/wychowywanie dzieci
disagreementróżnica zdań
divide/share the chores equallydzielić równo obowiązki domowe
do the housework/domestic work/domestic duties/the household chores/household taskswykonywać prace domowe
dual-income/two-income familyrodzina,w której dwie osoby osiągają dochód
family counsellingterapia rodzinna
fundfundować
gender-neutralneutralny pod względem płci
homemakergospodyni domowa
neglectzaniedbywać
overworkedprzepracowywać
primary breadwinnergłówny żywiciel rodziny
privacyprywatność
put pressure on sbwywierać na kimś presję
quarrelkłócić się
reject sb's demandsodrzucić czyjeś żądania
relax the house rules/household rulesrozluźnić zasady panujące w domu
run latespóźniać się,mieć opóźnienie
run the homeprowadzić dom
sacrificepoświęcenie
shift gender rolesprzesunąć role związane z płcią
siblingsrodzeństwo
socioeconomic backgroundpochodzenie socjoekonomiczne
spend quality time with the childrenmądrze spędzać czas z dziećmi
spoilt bratrozpuszczony bachor
spousewspółmałżonek
stay-at-home motherniepracująca matka
take sb/sth to court/sue sb (for sth)pozwać kogoś do sądu (za coś)
turn (18)skończyć (18 lat)
averageprzeciętny,średni
be unchanged/remain constantnie zmienić się/pozostawać na stałym poziomie
gradual decline/drop in the number ofstopniowy spadek liczby czegoś
marked increase/sharp rise in sthzauważalny/gwałtowny wzrost czegoś
recent figuresnajnowsze dane
sharp drop/rapid decline in sthgwałtowny spadek czegoś
steady rise in/growing number of sthstopniowy wzrost liczby czegoś