wordki.pl - nauka słówek
word lidt - true or false? part 3
autor: kropaa
assumed to be deaduznany za zmarłego
be reunited with sbponownie spotkać się z kimś
clearlywyraźnie, w wyraźny sposób, ewidentnie
conversely/in contrastodwrotnie, w przeciwieństwie (do tego)
crewekipa
deepen your knowledgepogłębić swoją wiedzę
distinctodmienny, odróżniający się
employablenadający się do zatrudnienia
enigmazagadka
enigmaticenigmatyczny,tajemniczy
explore/examine/consider an issuezgłębić/badać/rozpatrywać problem
famesława
far-reaching consequencesdaleko idące konsekwencje
get in the waystanąć na drodze
grantprzyznać
have a flat tyrezłapać gumę
ill-advisednierozważny,nierozsądny
ill-timednie w porę
in terms ofjeśli chodzi o
in the public eyena oczach opinii publicznej
lawmakerustawodawca
leadershipprzywództwo
light-heartedradosny,beztroski
long-lostdawno niewidziany
missing persons flyerulotka z informacjami na temat osoby zaginionej
(model) citizen(wzorowy) obywatel
obviouslyoczywiście
orphansierota
orphanagedom dziecka
oversleepzaspać
pointlessbezcelowy
pose for sthpozować do czegoś
private investigatorprywatny detektyw
question a factkwestionować fakt
regrettably/sadlyniestety
representativereprezentant
reunionponowne spotkanie
right from the startod samwgo początku
satisfy people's curiosityzaspokoić ludzką ciekawość
sb's flesh and bloodczyjś krewny
serve a useful purposesłużyć pożytecznemu celowi
shotzdjęcie,ujęcie
significantistotny
sinisterponury,złowieszczy
strengthenwzmocnić
substitute sth for sthzastąpić coś czymś
tax-freewolny od podatku
traumaciężkie przeżycie,uraz
unanswered questionpytanie bez odpowiedzi
unattainablenieosiągalny
underlying messageukryte przesłanie
unlikely to happenmało prawdopodobne
unpreparednieprzygotowany
viewpoint/point of viewpunkt widzenia
vitalistotny,niezbędny
with regard to sthw odniesieniu do czegoś
working lifepraca zawodowa