wordki.pl - nauka słówek
word list - log on part 3
autor: kropaa
bring sth inwprowadzić coś
come outpojawić się
dash aroundbiec,spieszyć się
do without sthdać sobie radę bez czegoś
feed into sthbyć wprowadzonym/przesyłanym do czegoś
figure sth outzrozumieć coś
go on and on about sthgadać o czymś cały czas
have nothing onnie musieć nic robić
kick backodprężyć się
log onzalogować się
talk sb into (doing) sthnamówić kogoś do (zrobienia) czegoś
tear sb away from sthoderwać kogoś od czegoś
think sth overprzemyśleć coś
wind sb upirytować kogoś
accuracydokładność
actualwłaściwy,rzeczywisty
actuallywłaściwie
address an issue/a problemzająć się sprawą/problemem
alonesam
and so oni tak dalej
arisepojawiać się
at sb's disposaldo czyjejś dyspozycji
at the expense of sthkosztem czegoś
at the risk of sthryzykując czymś
at your fingertipspod ręką
banzakazać
beneficialkorzystny
benefitkorzyść
benefit sth/benefit from sthwpływać korzystnie na coś/czerpać korzyść z czegoś
biasedtendencyjny,stronniczy
complementuzupełniać
complimentkomplementować
compriseobejmować,zawierać
conscientioussumienny,skrupulatny
consciousświadomy
consist of sthskładać się z czegoś
constantstały
constantly/at all timesstale
continualnieustanny
continuous assesmentocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok szkolny
currentobecny,bieżący
currentlyobecnie
dependantosoba zależna od kogoś
dependent onzależny od
distractingrozpraszający
distractiondekoncentracja
economicgospodarczy
economicaloszczędny
eventuallyw końcu
(face-to-face) socialisingżycie towarzyske (pot.w realu)
focus on sthskupić sięna czymś
focusedskupiony
for hours on endgodzinami
genialsympatyczny,łagodny
have a (bad) effect on sb(źle) działać na kogoś, mieć na kogoś (zły) wpływ
help with sthpomóc w czymś
historiczabytkowy
historicalhistoryczny
in an instantbłyskawicznie
inactivitybrak aktywności
includezawierać
instantbłyskawiczny
keep/lose track of timemieć/stracić poczucie czasu
latelyostatnio
laykłaść
lead to sthprowadzić do czegoś
lieleżeć
lifespandługość życia,trwałość
line sb's pocketsnabijać komuś kabzę
loneodludny
lonelysamotny
looseluźny
occassionokazja,wydarzenie
on a daily/an hourly basiskażdego dnia/każdej godziny
on purposecelowo
on timena czas
opportunityokazja,sposobność
play a crucial/vital role in sthodgrywać kluczową rolę w czymś
predictprzewidzieć
raisepodnieść
rediscoverodkryć ponownie
revolutionisezrewolucjonizować
safe in the knowledge that...pewny tego,że...
security measuresśrodki bezpieczeństwa
short/limited attention spankrótki/ograniczony czas koncentracju uwagi
stay on top of sthpanować nad czymś
supplementuzupełnić
target sbwziąć kogoś za cel
the next frontierkolejny etap
travel lightpodróżować z małą ilością bagażu
undeniableniezaprzeczalny
udeniablyniezaprzeczalnie
use sth to your advantagewykorzystać coś na swoją korzyść
visiblewidoczny