wordki.pl - nauka słówek
vocabulary bank -school part 1
autor: kropaa
artwychowanie plastyczne
biologybiologia
business studieszarządzanie i administracja
chemistrychemia
citizenshipobywatelstwo
dramazajęcia teatralne
English literatureliteratura angielska
historyhistoria
Italianjęzyk włoski
mathsmatematyka
physicsfizyka
PSHEedukacja osobowościowa,społeczna i zdrowotna
auditoriumsala wykładowa
school groundsteren szkoły
assignmentzadanie
detentionzostawianie (za karę) po lekcjach
entrance examegzamin wstępny
mock examegzamin próbny
roll (call)sprawdzanie obecności
school assemblyapel
attend (class)uczestniczyć w lekcjach,zajęciach
attract (sb's attention)przyciągać (czyjąś uwagę)
cheatoszukiwać,ściągać (na egzaminie)
failnie zdać,oblać
resitpoprawiać,powtarzać (egzamin)
retakezdawać poprawkę (egzaminu)
skip (a lesson)opuścić (zajęcia)
study (for an exam)przygotowywać się (do egzaminu)
submit (an essay)oddać (wypracowanie)
catch up (with sth/sb)nadążać (z czymś)
drop out (of school)rzucić (szkołę)
fall behind (with schoolwork)mieć zaległości (szkolne)
get into (debt)wpaść w (długi)
hand in (an assignment)oddać (pracę)
keep up (with schoolwork)być na bieżąco (z nauką w szkole)
look over (notes)przejrzeć (notatki)
take out (a loan)uzyskać (pożyczkę)
tell (sb) offupomnieć (kogoś)
turn uppojawić się