wordki.pl - nauka słówek
vocabulary bank - school part 2
autor: kropaa
pre-schoolprzedszkolny
primary schoolszkoła podstawowa
secondary schoolszkoła średnia
postgraduatepodyplomowy
undergraduatelicencjacki
university/tertiary educationszkolnictwo wyższe
certificatecertyfikat
(Bachelor of Arts) degreetytuł (licencjata)
diplomadyplom
expenseswydatki
feesopłaty,czesne
financial supportwsparcie finansowe
graduation ceremonyuroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
honourswyróżnienie
instalmentsraty
internshipstaż
long-distance learningnauka na odległość
lump sumjednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
Master'stytuł magistra
periodokres
refresher coursekurs dokształcający
registration feeopłata wpisowa
scholarshipstypendium
seniorstudent ostatniego roku
student loanpożaczka studencka
termsemestr
timetablerozkład zajęć,harmonogram
tuitionczesne,opłata za studia
award (a degree)nadać (tutuł)
charge (fees)naliczyć (opłaty)
finance (studies)finansować (studia)
entitled (to sth)upoważniony (do czegoś)
learn (sth) by heartnauczyć się (czegoś) na pamięć
provide the required detailsudzielić potrzebnych informacji