wordki.pl - nauka słówek
vocabulary bank - work part 2
autor: kropaa
promote/be promotedawansować/zostać awansowanym
report (to sb)przekazywać informacje (komuś), zgłaszać (komuś)
apply for the poststarać się o stanowisko,kandydować na stanowisko
call a meetingzwołać zebranie
career advancementrozwój zawodowy
career goalscele zawodowe
career movepostęp w karierze
current positionobecne stanowisko
deadlinenieprzekraczalny termin
flexible working hourselastyczny czas pracy
fringe benefitsdodatkowe korzyści/świadczenia
go on strikezastrajkować
hard/easy to come bytrudny/łatwy do zdobycia
job burnoutwypalenie zawodowe
job referencereferencje
make a livingzarobić na życie
maternity leaveurlop macierzyński
paid overtimepłacony za nadgodziny
previous experiencedotychczasowe doświadczenie
sick payzasiłek chorobowy
stuck behind a deskprzykuty do biurka
take the day offwziąć dzeiń wolny od pracy
team spiritduch zespołu
work shiftspracować na zmiany
work-related stressstres związany z pracą
dolezasiłek dla bezrobotnych
pensionemerytura
give sb the sackwyrzucić kogoś z pracy
lay sb offzwolnić kogoś z pracy
make sb redundantzwolnić kogoś w związku z redukcją etatów
resignzrezygnować ze stanowiska
retireprzejść na emeryturę
go through (a difficult time)przechodzić (trudny okres)
hand in (your notice)wręczyć (wypowiedzenie)
live onżyć z
put across (the importance)zakomunikować,przekazać (znaczenie)
take out (a loan)wziąć,dostać (pożyczkę)
work off (stress)rozładować (stres)