wordki.pl - nauka słówek
word list - around the globe part 3
autor: kropaa
area of natural beautyobszar o pięknej przyrodzie
around the globedookoła świata
crossprzecinać
cultural heritagedziedzictwo kulturowe
degraderozkładać się
deserted/barren/desolate wildernessopuszczona/jałowa/bezludna dzika przestrzeń
distant/remote/innaccessible regionodległy/niedostępny rejon
embark on a journeywybrać się w podróż
empty/bleak/inhospitable placewyludnione/ponure/niegościnne miejsce
endurancewytrzymałość
facilities for touristudogodnienia dla turystów
goal (of the journey)cel (podróży)
hunt (for sth)polować (na coś)
limit tourismograniczać turystykę
lose all sense of space/timestracić poczucie przestrzeni/czasu
navigation errorbłąd w nawigacji
pathtrasa,ścieżka
picturesquemalowniczy
reach your destinationdotrzeć do celu
resortkurort
speedboatmotorówka
surviveprzetrwać
sustainable tourismturystyka niewzruszająca równowagi ekologicznej
tough/punishing/arduous journeytrudna/mordercza/męcząca podróż
tour operatortouroperator
tourist destinationcel wycieczek turystycznych
travelling companiontowarzysz podróży
visitorgość,odwiedzający
break up (into smaller particles)rozpadać się (na mniejsze cząstki)
follow sb aroundchodzić za kimś
go aroundobdzielić wszystkich
set off/set outwyruszyć
sit aroundsiedzieć bezczynnie
turn around and aroundobracać się
approvalaprobata
around/approximatelyokoło
challengewyzwanie
challengingstanowiący wyzwanie
common misconceptionmit,częsty błąd
crystalkryształowy
distance yourself from sb/sthzdystansować się od kogoś/czegoś
food poisoningzatrucie pokarmowe
geologistgeolog
growndorosły
growthwzrost,rozwój
incomparableniezrównany
inherentnieodłączny
injuredranny
injuryrana,uraz
mineralminerał
poisontruć
poisonoustrujący
pursueścigać
ragszmata
raggedobszarpany,wykończony
scientific researchbadania naukowe
seednasiono
take a chancezaryzykować
thirstpragnienie
thirstyspragniony
undoubtedlybez wątpienia
unlike sthw odróżnieniu od czegoś
vastnessogrom