wordki.pl - nauka słówek
information technologies
autor: kropaa
anti-virus softwareoprogramowanie antywirusowe
augmented realityrzeczywistość rozszerzona (łącząca świat rzeczywisty z generowanym komputerowo)
back-upkopia zapasowa
browse the internetprzeglądać strony internetowe
CD-ROM drivenapęd CD-ROm
computer systemssystemy komputerowe
computer-generatedgenerowany komputerowo
computer-generated images/imagery (CGI)obrazy generowane komputerowo
datadane
statistical datadane statystyczne
databasebaza danych
download filespobierać filmy
download musicpobierać muzykę
download softwarepobierać oprogramowanie
hard diskdysk twardy
have a video conferenceuczestniczyć w wideo konferencji
insert a CD-ROM/diskwkładać płytę CD/dysk
install updatesinstalować aktualizacje
instant messaging systemsystem szybkiego powiadamiania w internecie
interactoddziaływać (wzajemnie na siebie)
interfaceinterfejs
internetinternet
internet accessdostęp do internetu
keyboardklawiatura
log in,onzalogować się,logować się
log off,outwylogować się
matpodkładka
monitormonitor
flat-screen monitorpłaski monitor
mousemysz
wireless mousemysz bezprzewodowa
passwordhasło
pdfplik pdf
screenekran
scrollprzewijać (np stronę)
scroll downprzewijać w dół
scroll upprzewijać w górę
search enginewyszukiwarka
surf the internetsurfować po internecie
superimposednałożone (jedno na drugie)
switchprzełączać
switch offwyłączać
switch onwłączać
technologytechnologia
textwysyłać sms-y
upgradeulepszać,uaktualniać
uploadumieszczać w sieci
use social networkingkorzystać z portali społecznościowych
useful linksprzydatne odnośniki do stron
usernamenazwa użytkownika
virtual realitywirtualna rzeczywistość
web browserprzeglądarka internetowa
websitestrona internetowa
WiFibezprzewodowa sieć komputerowa
windowokno
close the windowzamknąć okno
worksheetarkusz kalkulacyjny
biologistbiolog